• info@praktijk-trainingen.nl
  • Jan Broos: 06 22 46 18 68
  • Jeroen van Drunen: 06 13 18 08 22
Praktijk-trainingen biedt u een aanbod van opleidingen en trainingen met de juiste balans tussen theorie en praktijk.

Open trainingen

Deze trainingen zijn ingepland op datum en locatie.

Uiteraard behoort in-company tot de mogelijkheden.

Alle trainingen bekijken

Maatwerk trainingen

Hier staan voorbeelden van trainingen die wij als maatwerk (in-company) ontwikkelt en gegeven hebben.

Alle trainingen bekijken

Praktijk-trainingen.nl

Praktijk-trainingen.nl is ontstaan uit een fusie van de Nederlandse Praktijkschool voor Bouw en Milieu en de trainingsactiviteiten van Broos Water. Door de samenwerking is een landelijk opleidings- en trainingscentrum ontstaan voor medewerkers van overheden en bedrijven binnen de vakgebieden bouw, milieu, water en ruimtelijke ordening in zowel de agrarische als de industriële branche. We richten ons primair op vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en veiligheid. Onze opleidingen en trainingen sluiten aan bij de kwaliteitscriteria 2.1 en VTH. Ons motto is: “waarnemen en bevinden” waarbij wij uitgaan van drie trainingsbehoeften: kennis, kunde en vaardigheden.

Maatwerk, praktijkgericht en verdiepend

Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk. Samen met u stemmen wij de inhoud, de opzet en de locatie van een opleiding of training af. Daarnaast bieden wij een breed aanbod van open inschrijvingen aan. Onze opleidingen en trainingen zijn praktijkgericht omdat wij het belangrijk vinden dat de opgedane kennis direct in de dagelijkse praktijk kan worden toegepast. Ze zijn verdiepend omdat wij ingaan op de nieuwste technieken, werkmethoden en actuele ontwikkelingen en wet- en regelgeving binnen een bepaald vakgebied en gebruik maken vakspecialisten die als praktijkdocent theorie en praktijk aan elkaar verbinden. Het resultaat is een medewerker die door de opgedane kennis, kunde en vaardigheden voldoende vakbekwaam en allround zijn om te excelleren in het werk.